Skip to content

Verwerkingsplicht

Korte omschrijving van wat Kovemi doet, voor staat en wil laten weten aan de persoon die op deze pagina land. Korte omschrijving van wat Kovemi doet, voor staat en wil laten weten aan de persoon die op deze pagina land. 

Mestverwerkingsplicht veehouder

Elk jaar berekent u hoeveel dierlijke mest, stikstof en fosfaat u mag gebruiken. Produceren uw dieren meer fosfaat? Dan heeft u een bedrijfsoverschot en moet u een deel van de mest laten verwerken. Hiervoor sluit u contracten af.

Wat is onze rol?

Beschrijving…

Bereken uw bedrijfsoverschot

Wanneer uw dieren meer fosfaat produceren dan u mag gebruiken, verwerkt u een deel van de mest. Of je een bedrijfsoverschot hebt bereken je zo: 

De verwachtte fosfaat productie – De gebruiksruimte fosfaat op uw landbouwgrond – De gebruiksruimte fosfaat op uw natuurgrond

Hoe je de gebruiksruimte berekent leest je op de pagina’s hoeveel fosfaat landbouwgrond en hoeveel mest andere grond op de RVO website. Kom je uit op een positief getal? Dat betekent dat je dieren meer fosfaat hebben geproduceerd dan je mag gebruiken op je grond. Je hebt dus een bedrijfsoverschot en moet een deel van de mest laten verwerken. Heb je geen bedrijfsoverschot? Dan hoeft je niets te doen.

Hoeveel verwerken?

Als u een bedrijfsoverschot heeft, verwerkt u een deel van de mest. Hoeveel hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt. Aan het eind van het jaar moet dit deel zijn verwerkt. De percentages worden elk jaar opnieuw bepaald. Welk percentage voor uw bedrijf telt ziet u in deze tabel: 

Regio 2021 2022 2023
Zuid 59% 59% 59%
Oost 52% 52% 52%
Overig 10% 10% 10%